Logo ECOHEAT

Ogrzewanie
Rekuperacja
Klimatyzacja

Wkłady kominowe

Naszym klientom oferujemy systemy kominowe jednościenne i dwuścienne. Wkłady kominowe nierdzewne, emaliowane, ceramiczne, kwasoodporne, żaroodporne, komin hybrydowy, wkłady kominowe z tworzyw sztucznych oraz wszystkie istniejące systemy spalinowe oraz powietrzno-spalinowe do gazowych kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komora spalania, z otwartą komorą spalania oraz kotłów stałopalnych zasilanych wszystkimi możliwymi rodzajami paliw.

Poza pełną ofertą kominową oferujemy również systemy odprowadzania i neutralizacji skroplin, oraz systemy wentylacyjne i systemy dystrybucji gorącego powietrza.
 

EW-MAMMUT

EW-MAMMUT jest nowym, innowacyjnym systemowym rozwiązaniem opracowanym przez firmę Jeremias. System ten wykonany jest jako ceramiczny wkład kominowy przeznaczony do renowacji istniejących przewodów spalinowych, lub do zabezpieczania przed zawilgoceniem nowo budowanych kominów. Może on współpracować z szeroką gamą kotłów pracujących w podciśnieniu, opalanych paliwami stałymi, takimi jak węgiel kamienny, eko-groszek, miał węglowy, czy też biopaliwami, charakteryzującymi się dużą zawartością związków chloru np. owies, słoma z nasion strączkowych.
 

Nasady kominowe

Obrotowe nasady kominowe są urządzeniami dynamicznie wykorzystującymi siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego i zabezpieczania przed cofaniem się spalin. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, wylot kołpaka nasady ustawia się aerodynamicznie po przeciwnej stronie do kierunku wiejącego wiatru. Montuje się go na wylotach kominowych o działaniu grawitacyjnym: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

 

Wkład kominowy