Logo ECOHEAT

Ogrzewanie
Rekuperacja
Klimatyzacja

Ogrzewanie centralne

Wykonujemy instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego dla układów tradycyjnych i niskotemperaturowych.

Opieramy się na niezawodnych systemach:

  • z rur polipropylenowych zgrzewanych,
  • z rur warstwowych z wkładką aluminiową,
  • z rur miedzianych.

 
Rury z tworzyw sztucznych

Tego typu rury nie ulegają korozji, spełniają wymagania higieniczne stawiane instalacjom wody pitnej, są lekkie, elastyczne i nie wymagają dużej ilości kształtek, co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza montaż. Bardzo korzystna cena stali i miedzi znacznie obniża koszt instalacji.

 

Rury miedziane

Stanowią nieprzekraczalną barierę dla trucizn i szkodliwych czynników zewnętrznych. Są niepalne, nie topią się i nie podtrzymują spalania. Nie emitują toksycznych gazów podczas pożaru. Utrzymują ciśnienie wody również wtedy, gdy znajdują się w płomieniu. Miedź nie traci na wartości, więc jest dobrym zabezpieczeniem wkładu finansowego.

 

Ogrzewanie centralne