Logo ECOHEAT

Ogrzewanie
Rekuperacja
Klimatyzacja

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem

Firma SOTRALENTZ HABITAT przez przeszło 30 lat przebadała i stworzyła liczne gamy urządzeń do oczyszczania ścieków. W swojej ofercie posiada oczyszczalnie odpowiednie do każdych warunków gruntowo-wodnych. Wszystkie oczyszczalnie produkowane są zgodnie z ISO 9001:2008.

Klasyczna oczyszczalnia przydomowa składa się z osadnika gnilnego z wbudowanym filtrem oraz drenażu rozsączającego. Osadniki Epurbloc®, stosowane w każdej przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych, znakowane są znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 12566-1.

  • produkcja w PEHD (polietylen wysokiej gęstości) metodą wytłaczania z rozdmuchem,
  • jakość i innowacja zgodnie z ISO 9001:2008,
  • pomoc w doborze, profesjonalny serwis fabryczny,
  • działanie w oparciu o strategię Trwałego Rozwoju : stosowanie surowców podlegających recyklingowi, ochrona zasobów wody, ochrona środowiska.


W ofercie dostępne są również:

  • urządzenia pomocnicze : filtry doczyszczające, separatory tłuszczu etc.
  • akcesoria : studzienki, nadbudowy etc.

 

Oczyszczalnia