Logo ECOHEAT

Ogrzewanie
Rekuperacja
Klimatyzacja

Pompy ciepła gruntowe

Grunt wokół Twojego domu jest ogromnym źródłem energii, którą możesz wykorzystać do ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej oraz do chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim. Aby jednak czerpać z tego źródła, należy zainstalować w gruncie odpowiedni system do poboru zakumulowanej tam energii niezbędnej do zasilania pompy ciepła.
 

Pompy ciepła gruntoweKolektor gruntowy - poziomy

W czasie lata energia słoneczna jest akumulowana przez powierzchnię ziemi. Ciepło odbierane jest z gruntu za pomocą rur z tworzyw sztucznych (polietylenowych) zakopanych w ziemi około 20 cm poniżej głębokości przemarzania dla lokalnej strefy. Odstępy między rurami: 80-100 cm. Układ ten nazywany jest poziomym kolektorem gruntowym. W kolektorze , w zamkniętym obiegu, krąży niezamarzający płyn, odbierając ciepło z gruntu i przekazując je do pompy ciepła. Wykorzystanie tej energii na cele grzewcze jest przykładem praktycznego rozwiązania kwestii ogrzewania domu usytuowanego na dużej działce. Największą ilość energii można uzyskać z gruntów o wysokiej zawartości wody. Kolektor nie może znajdować się pod budynkami, a także nie powinien być oddzielony od atmosfery żadną szczelną nawierzchnią, np. asfaltową lub betonową na parkingach, która praktycznie uniemożliwia regenerację kolektora przez opady deszczowe. Zimą natomiast powierzchnie te są odśnieżane, przez co usuwana jest warstwa izolacyjna pomiędzy gruntem a zimnym powietrzem.

 
Kolektor gruntowy – pionowy (odwierty)

Sondy pionowe, zwane też pionowym kolektorem gruntowym, są to zwykle rury z tworzywa sztucznego umieszczone w pionowych odwiertach, których głębokość i ilość ściśle zależy od mocy grzewczej pompy ciepła. Zasada działania jest podobna jak w kolektorze poziomym: w zamkniętym obiegu krąży niezamarzający płyn odbierając ciepło z gruntu oraz wód podziemnych i przekazuje je do pompy ciepła. W dolnych partiach gruntu gromadzi się ciepło, które praktycznie zachowuje stałą temperaturę przez cały rok. Wykorzystanie ciepła pochodzącego z tego podłoża jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska sposobem ogrzewania każdego rodzaju budynków, zarówno dużych jak i małych, prywatnych i publicznych. Koszt wykonania sond pionowych jest stosunkowo wysoki, ale w zamian uzyskujemy niezawodną, energooszczędną formę ogrzewania o stosunkowo wysokiej temperaturze na wejściu do pompy ciepła. Kolektor zajmuje niewielką przestrzeń i można go zainstalować nawet na małych działkach. Po wywierceniu otworu nie ma konieczności przeprowadzania dużych prac rekultywacyjnych, zatem wpływ na najbliższe otoczenie jest minimalny. Wody gruntowe nie są wykorzystywane, więc ich poziom nie zmienia się.

 
Woda gruntowa

Pompy ciepła pracujące w układzie z wodą gruntową osiągają najwyższe współczynniki efektywności ze względu na wysoką temperaturę źródła ciepła wynoszącą 7 – 12oC przez cały rok. System dolnego źródła na bazie wody gruntowej składa się z dwóch studni: studni czerpalnej, w której zainstalowana jest pompa głębinowa (dobierana przez firmę wiertniczą uprawnioną do wierceń studni) oraz drugiej studni chłonnej. Studnie powinny znajdować się w odległości minimum 15 m od siebie. Warunkiem zastosowania studni głębinowych do zasilania pomp ciepła jest odpowiedni wydatek ujęcia (około 25% większy od nominalnego przepływu solanki przez parownik dla danego typu pompy ciepła) oraz odpowiedni skład fizykochemiczny wody. W celu zabezpieczenia parownika pompy ciepła przed osadami pochodzącymi z wody gruntowej lub zamarzaniem, wymagamy zastosowanie „krótkiego obiegu” glikolu z pośrednim wymiennikiem ciepła (np. NIBE PLEX). Patrz również opcje podłączenia.

 
Zbiornik wodny

Jeśli na Państwa działce znajduje się jezioro lub staw, należy wykorzystać to i ułożyć na jego dnie pętle rur polietylenowych obciążając je tak, aby nie wypłynęły na powierzchnię. Zbiornik powinien charakteryzować się odpowiednio dużą powierzchnią i głębokością (ok. 3 metrów). W okresie zimy temperatura wody na głębokości poniżej 2 metrów utrzymuje się na stałym poziomie około 4oC. Zasada działania takiego wymiennika jest taka sama jak kolektora gruntowego. Należy pamiętać jednak, żeby przy wymiarowaniu ilości pętli przyjąć odpowiednio wysoką temperaturę na wejściu do pompy ciepła (np. 2-3oC dla DeltaT=3K).
Pompa ciepła F1150
F1150 to jednofunkcyjna pompa ciepła o modulowanej wydajności grzewczej w zakresie 4,5-16KW. Dzięki F1150 koszty eksploatacji będą niższe w porównaniu do pomp o stałej wydajności mimo, iż roczny czas pracy F1150 może być  nawet 2-krotnie dłuższy. Dotyczy to zwłaszcza budynków o dużym zapotrzebowaniu na ciepło (>12 kW).

 
Pompa ciepła F1150

F1150 to jednofunkcyjna pompa ciepła o modulowanej wydajności grzewczej w zakresie 4,5-16KW. Dzięki F1150 koszty eksploatacji będą niższe w porównaniu do pomp o stałej wydajności mimo, iż roczny czas pracy F1150 może być  nawet 2-krotnie dłuższy. Dotyczy to zwłaszcza budynków o dużym zapotrzebowaniu na ciepło (>12 kW).

F1150 może zapewnić użytkownikom:

 • niezwykle tanie ogrzewanie, zwłaszcza przy współpracy z niskoparametrowym ogrzewaniem podłogowym,
 • wysoką temperaturę na zasilaniu systemu grzewczego, która może być wymagana przy systemie z grzejnikami,
 • produkcja ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu zbiornika NIBE VPA o poj. 200, 300 lub 450 litrów,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem energii przy współpracy z modułem FLM zamiast wentylacji grawitacyjnej lub systemu z rekuperatorem,
 • system chłodzenia dzięki wykorzystaniu dolnego źródła w funkcji natural cooling,
 • stałą kontrolę nad pompą ciepła, nawet podczas nieobecności domowników, dzięki zastosowaniu modułu RCU (  NIBE RCU 11 pozwala na sterowanie pompą ciepła przez sieć lokalną, Internet lub GSM)

 
Pompy ciepła typu glikol-woda Logatherm WPS 6-11 K (z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.)

Pompy ciepła typu glikol/woda Logatherm WPS 6-11 K pozyskują energię cieplną z gruntu poprzez tzw. instalację dolnego źródła ciepła. Wykonuje się ją na dwa sposoby: jako poziomy lub pionowy wymiennik gruntowy. Wymiennik poziomy zakopany jest na niewielkiej głębokości, nie przekraczającej 1,5 metra pod powierzchnią gruntu, natomiast wymiennik pionowy wsuwany jest w wydrążony wcześniej otwór w ziemi o dużej głębokości, np. 150 m. Nośnikiem ciepła, którym najczęściej wypełnia się wymiennik, jest wodny roztwór glikolu lub spirytusu technicznego. Przepływając przez wymiennik, nośnik ciepła podgrzewa się pobierając z gruntu energię cieplną, którą to dalej pompa ciepła przekazuje do instalacji grzewczej budynku. Logatherm WPS K uzyskują aż do 80% energii cieplnej ze środowiska, osiągając w ten sposób sprawność (COP) 5 czyli 500% (5 kWh energii cieplnej z 1 kWh prądu). Z powodzeniem zaspokoją zapotrzebowanie energetyczne domu jednorodzinnego, a dodatkowym atutem jest wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 185 litrów. Sterowanie pompą ciepła odbywa się za pomocą nowoczesnego i łatwego w obsłudze sterownika Rego 637J.

Zalety pomp ciepła Logatherm WPS 6-11 K:

 • Pompy ciepła Logatherm, osiągają na zasilaniu temperaturę +65°C (bez konieczności pracy dogrzewacza elektrycznego) wykorzystując przy tym czynnik chłodniczy R407C. Uzyskanie tak wysokiej temperatury, możliwe jest dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych sprężarek chłodniczych wyprodukowanych w bliskiej współpracy z firmą Mitsubishi Electric.
 • Bardzo niski poziom emitowanego hałasu gwarantowany jest dzięki wykorzystaniu nowych materiałów dźwiękochłonnych w konstrukcji obudowy urządzenia.
 • Pompa ciepła standardowo wyposażona jest w urządzenie elektryczne, które zmniejsza prąd rozruchowy sprężarki, tzw. miękki start, co znacznie ograniczy rachunki elektryczne wynikające z opłat stałych za moc zamówioną.
 • Logatherm WPS mogą podgrzewać ciepłą wodę użytkową do temperatury +58°C bez wykorzystania dogrzewacza elektrycznego.
 • Osobne przyłącza elektryczne do sprężarki i dogrzewacza elektrycznego, co pozwala na obniżenie przekroju przewodów zasilających.
 • Prosta wewnętrzna instalacja elektryczna, co minimalizuje prace montażowe.
 • Bogate wyposażenie urządzeń pozwala na wiele konfiguracji w jakich można instalować pompy ciepła. Urządzenia mogą pracować w systemach grzewczych, gdzie są podstawowym i jedynym źródłem ciepła. Mogą również pracować w systemach biwalentnych, w których poprzez odpowiednie wykonanie systemu grzewczego mogą współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi tj. instalacje solarne, kotły elektryczne, kotły olejowe, kotły gazowe, instalacje kominkowe czy kotły na paliwo stałe.
 • Pompy ciepła Logatherm WPS 6-11K posiadają wbudowany zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 185 litrów ze stali nierdzewnej.

* wykorzystano materiały NIBE BIAWAR, BUDERUS, IMMERGAS