Kolektory płaskie

Płaskie kolektory słoneczne zbudowane są z:
  1. Szyby kolektora wykonanej ze szkła hartowanego o niskiej zawartości tlenku żelaza. Charakteryzują sie wysoką przepuszczalnością promieniowania słonecznego (ok. 92% widma energetycznego). Kolektory oznaczone symbolem P w naszym nazewnictwie (np. kolektor KS 2000 SLP czy KS 2000 TP) pokryte są szybą o najwyższej klasie wydajności U1.
  2. Absorbera - płyty miedzianej (charakteryzującej się wysokim przewodnictwem elektrycznym i cieplnym) pokrytej warstwą pochłaniającą promieniowanie słoneczne. Stosujemy dwa rodzaje pokryć selektywnych - czarny chrom oraz warstwę eta plus firmy BlueTec, będącą związkami tlenku tytanu i krzemu. Oba pokrycia charakteryzują się wysoką sprawnością pochłaniania promieni słonecznych (ok. 95%) oraz niską emisyjnością. Emisyjność należy rozumieć w ten sposób, że przy nagrzaniu absorbera do temperatury pracy do wysokości np. 70oC, część pochłoniętej energii słonecznej jest z powrotem wypromieniowana. Pod płytą absorbera znajduje się orurowanie kolektora wykonane z rur miedzianych, w których przepływa niezamarzający płyn. Jego zadaniem jest odebranie ciepła z powierzchni absorbera i przekazanie go do wody użytkowej w podgrzewaczu.
  3. Izolacji i obudowy kolektora. Aby ograniczyć straty ciepła z kolektora, absorber umieszczony jest w obudowie wykonanej z blachy aluminiowej, wewnątrz której znajduje się izolacja termiczna. Izolacja ta wykonana jest ze specjalnej wełny mineralnej.

Schemat budowy kolektora płaskiego:


*wykorzystano materiały firmy HEWALEX

Kolektory słoneczne:


404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.